Banker i Kina

Åben kort
Lokal tid:
13:46:35

China Construction Bank

帅府园胡同13号, Dongcheng
bankLæs mere

北京农商银行东长安支行

Dongcheng
bankLæs mere

Guangdong Development Bank

301 Wangfujing Street, Wangfujing, Dongcheng
bankLæs mere

ATM

东华门大街20幢, Dongcheng, Beijing
bankLæs mere

工行东华门支行

东华门大街20号, Dongcheng
bankLæs mere

China Merchants Bank

东长安街1号, Dongcheng
bankLæs mere

中国邮政花市邮政储蓄所

大街75号, Dongcheng, Beijing
bankLæs mere

建行王府井储蓄所

帅府园胡同9号, Dongcheng, Beijing
atmLæs mere

中国工商银行东长安街支行

1 East Chang'an Avenue, Wangfujing, Dongcheng
bankLæs mere

工行新东安支行

王府井大街168, Dongcheng, Beijing
bankLæs mere

中行王府井支行

东长安街1号, Dongcheng, Beijing
bankLæs mere

Pakistan Habi Bank

东方广场W2座1212, 1 East Chang'an Avenue, Dongcheng
bankLæs mere

Bank of China

1 East Chang'an Avenue, Wangfujing, Dongcheng
bankLæs mere

Standard Chartered Bank (China)

1 East Chang'an Avenue, Wangfujing, Dongcheng
bankLæs mere

中国银行北京新东安市场支行

王府井大街, Dongcheng, Beijing
bankLæs mere

工行王府井支行

王府井大街237号, Dongcheng, Beijing
bankLæs mere

中国工商银行北京金街支行

王府井大街237号, Dongcheng
bankLæs mere

ICBC

237 Wangfujing Street, Wangfujing, Dongcheng
bankLæs mere

广发银行王府井支行

王府井大街218-2, Dongcheng, Beijing
bankLæs mere

📑 Alle kategorier i Kina

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning