Cafe i Kina

Åben kort
Lokal tid:
14:36:40

Miao Yinchancha

39 Nanheyan Street, Dongdan, Dongcheng
cafeLæs mere

Yuqingdong Tea House

77 South Chizi Street, Dongcheng
cafeLæs mere

Dashanqing Tea House

79 South Chizi Street, Dongcheng
cafeLæs mere

天下华人茶

72 South Chizi Street, Dongcheng
cafeLæs mere

moka lounge

王府井西街9, Dongcheng, Beijing
cafeLæs mere

北京饭店阳光咖啡厅

东长安街33号, Dongcheng, Beijing
cafeLæs mere

Sunshine Cafe

33 East Chang'an Avenue, Dongdan, Dongcheng
cafeLæs mere

江南小吃荷叶饭

王府井大街王府井小吃街, Dongcheng, Beijing
cafeLæs mere

Good Friend Field Teahouse

277 Wangfujing Street, Dongcheng
cafeLæs mere

诗意栖居咖啡馆

15 South Chizi Street, Dongcheng
cafeLæs mere

Haohuaxing Chayishe

63 Donghuamen Street, Dongcheng
cafeLæs mere

Shuirutian Tea House

63 Donghuamen Street, Dongcheng
cafeLæs mere

T-Star Mini

Dongdan 3rd Alley, Wangfujing, Dongcheng
cafeLæs mere

Terrace Tea House

69 Donghuamen Street, Dongcheng
cafeLæs mere

星巴克

255 Wangfujing Street, Wangfujing, Dongcheng
cafeLæs mere

圣陆羽茶艺

东华门大街71号, Dongcheng, Beijing
cafeLæs mere

骄意咖啡

东方新天地EE06, Dongcheng, Beijing
cafeLæs mere

蓝色牙买加咖啡店

东长安街1号FAB精彩无限文化广场东方新天地BB71B号, Dongcheng, Beijing
cafeLæs mere

📑 Alle kategorier i Kina

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning